Om oss

Våra goda kontakter i branschen

Nödvändiga kontakter och möten mellan vår personal och byggarbetsmiljösamordnaren sker under hela byggnationen. Inför vissa val kan även ni behöva träffa byggledare och underentreprenörer direkt på byggplatsen.

Vi arbetar bara med avsiktsförklarade underentreprenörer. Det är entreprenörer som vi har godkänt och som därmed ingår i vårt nätverk. De får kontinuerlig information, utbildning och uppdatering vad gäller våra produkter, inklusive förändringar i de regelverk som berör oss, exempelvis Boverkets regelverk och regler kring arbetsmiljö.