post

Juridiska ärenden

Alla hem , alla familjer kan behöva en jurist.

Vi ser att det är ofta vid flytt och i samband med andra förändringar som detta tas tag i. T ex samboavtal. Vi har tittat på Verahill som erbjuder familjejuridik på flera orter i Sverige, och som håller en låg prislapp.

Behöver du hjälp vid en skilsmässa, bouppteckning eller att skriva en framtidsfullmakt? Hör av dig till dem.

Några exempel på när det är bra att anlita en familjejurist, saxat från familjejuridik.se som också är en informationssida.

  • Parförhållanden: vad gäller för sambos, hur skiljer sig deras förhållande mot ett äktenskap i juridisk mening? Hinderprövning, månggifte, registrerat partnerskap, samkönat äktenskap – hur ska man tänka och vad bör man vara medveten om? Äktenskapsförord exempelvis; är det möjligt att skriva ett sådant? Punkten parförhållanden inom familjerätt utgör en väsentlig del och där kan verkligen en jurist göra stor skillnad.
  • Bodelning: vad händer då en partner dör eller vid en separation? Ska stugan säljas, ska huset vara kvar hos den efterlevande – hur gör man med bil och båt? Det finns tydliga regler för bodelning.
  • Upplösning av parförhållanden: Kärleken kommer och kärleken har – tyvärr – också en förmåga att gå. Rent juridiskt så finns det en tydlig skillnad mellan hur man löser en upplösning av ett parförhållande beroende på vilken typ av förhållande det handlar om. En skilsmässa mellan två äkta makar innebär en sak och en avslutad relation mellan två stycken personer i ett samboförhållande innebär något helt annat – oavsett längden på förhållandet/äktenskapet i fråga.
  • Arvsrätt: vem ärver en avliden, i vilken ordning och vem har rätt till vad? Arvrätten reglerar hur fördelningen av ett arv ser ut och tyvärr så är denna del av familjejuridiken inte sällan kantad av konflikter.
  • Barnfrågor: den här delen täcker ämnen såsom exempelvis adoption, faderskap, vårdnadshavare, förmyndare, underhållsstöd och vårdnadstvist. Det senare är något som vi ska titta närmare på senare då just det ämnet är viktigt att avhandla på ett korrekt sätt.
  • Även namnlagen ingår i familjerätten: den reglerar skyldigheter och rättigheter inom personnamn och dels så beskriver den även hur reglerna ser ut om man vill förvärva ett efternamn – eller hur man kan förlora rätten till ett sådant. Vidare så finns det även i namnlagen klara direktiv kring vad man de facto får heta. Du kan – enligt vår namnlag – exempelvis inte döpa ditt barn efter din favoritjärnvägsstation eller din favoritarena.miljen